Termenii si conditiile privind protectia datelor cu caracter personal si politica de confidentialitate

 

CAPITOLUL 1

Prin utilizarea acestui Site sunteti de acord cu acesti termeni si conditii.

Dispozitii generale

§ 1.

1. Acesti termeni si conditii (Termenii si conditiile) se refera la furnizarea de servicii electronice prin intermediul site-ului NOVASERVIS FERRO GROUP SRL si anume www.fdesign.ro, in conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste
prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

2. Pornirea Serviciului oferit de www.f-design.ro sau depunerea unei plangeri prin e-mail va implica acceptarea acestor Termeni si Conditii si executarea unui acord pentru furnizarea de
servicii electronice cu NOVASERVIS FERRO GROUP SRL fara a fi nevoie de elaborarea unor acorduri separate.

3. Acesti Termeni si Conditii specifica:

 • tipul si domeniul de aplicare al serviciilor furnizate pe cale electronica;
 • termenii si conditiile de prestare a serviciilor pe cale electronica;
 • termenii si conditiile de executare si reziliere a acordurilor de furnizare de servicii electronice;
 • procedura de depunere a plangerilor.

§ 2.

1. În acesti Termeni si Conditii, termenii sunt definiti in felul urmator:

a) “Client” inseamna o entitate care beneficiaza de serviciile NOVASERVIS FERRO GROUP SRL prin solicitarea furnizarii electronice a acestor servicii in acesti Termeni si Conditii;
b) “Serviciu” inseamna o activitate menita sa satisfaca o nevoie a Clientului care se desfasoara prin trimiterea si primirea datelor prin intermediul sistemelor TIC la cererea
individuala a Clientului, fara prezenta simultana a ambelor parti; datele sunt transmise prin intermediul retelelor publice.
c) “Website” inseamna site-ul WEB al NOVASERVIS FERRO GROUP SRL disponibil la https://www.f-design.ro, care este destinat clientilor si ofera informatii despre NOVASERVIS FERRO GROUP SRL;
d) “Web Browser” inseamna un program de calculator care permite descarcarea si afisarea site-urilor web care au fost incarcate pe un server web;
f) „Cookies” inseamna fisierele text salvate automat pe unitatea locala a computerului de catre Browserul Web, care stocheaza informatii privind vizitele pe site-uri web, tipul de browser Web etc.;
g) “Buletin informativ” inseamna buletinul informativ electronic trimis Clientilor prin e-mail dupa ce s-au abonat la acesta;
h) “Profil Facebook” inseamna profilul www.facebook.com/FDESIGN.romania de pe serviciul de retele sociale Facebook, unde functiile si serviciile sunt puse la dispozitie in conformitate
cu termenii si conditiile Facebook;
i) “Adresa de e-mail” inseamna adresa de e-mail care permite trimiterea de mesaje (posta electronica) prin intermediul retelelor informatice, inclusiv internet, care cuprinde un ID, simbolul “@” si numele de domeniu al unui server de posta electronica;
j) „sistem TIC” inseamna un set de dispozitive informatice si programe informatice care lucreaza impreuna pentru a asigura prelucrarea si stocarea, precum si trimiterea si primirea datelor prin intermediul retelelor TIC si al dispozitivelor finale adecvate pentru tipul de retea
dat.
k) “masuri de comunicare electronica” inseamna solutiile tehnice, inclusiv dispozitivele TIC si instrumentele software care lucreaza cu acestea, care permit comunicarea la distanta personalizata bazata pe transmiterea de date intre sistemele TIC, inclusiv, dar fara a se limita la e-mail;

§ 3.

1. NOVASERVIS FERRO GROUP SRL nu va fi raspunzator pentru problemele tehnice sau limitarile software sau hardware ale Clientului care impiedica Clientul sa utilizeze anumite Servicii.
2. In timp ce Clientul utilizeaza Serviciile, Cookie-urile sunt stocate pe unitatea locala a Sistemului TIC al Clientului pentru a specifica regiunea Clientului si pentru a evalua utilitatea Website-ului. Configurarea browserului web pentru a accepta cookie-uri este o conditie prealabila pentru buna functionare a Serviciilor de pe site-ul web.
3. NOVASERVIS FERRO GROUP SRL nu garanteaza ca Sistemul TIC al Clientului va functiona corect si nu va fi raspunzator in aceasta privinta.

 

CAPITOLUL 2
Tipurile si domeniul de aplicare al Serviciilor furnizate

§ 4.

1. Acesti Termeni si Conditii acopera urmatoarele Servicii electronice:

a) trimiterea buletinelor informative in urma abonamentului,
b) depunerea plangerilor utilizand formularul electronic relevant;
c) utilizarea Profilului Facebook dupa inregistrare.

2. Domeniul actual de aplicare a Serviciilor oferite Clientilor este disponibil pe Website.
3. În legatura cu dezvoltarea continua a Serviciilor, domeniul lor de aplicare functional se poate modifica.
4. Informatiile despre modificari sunt publicate pe Site si nu constituie o modificare a acestor Termeni si Conditii.

§ 5.

NOVASERVIS FERRO GROUP SRL isi rezerva dreptul de a limita sau modifica Serviciile pentru o anumita perioada de timp sau pe termen nelimitat. Reducerea planificata a domeniului deaplicare functional este notificata de FERRO S.A. prin intermediul mesajului relevant de pe site-ul web.

 

CAPITOLUL 3
Executarea si rezilierea acordurilor

§ 6.

1. NOVASERVIS FERRO GROUP SRL furnizeaza Serviciile Clientilor sai in masura si in forma specificata in acesti Termeni si Conditii.
2. Din momentul initierii utilizarii Serviciului dat, fiecare dintre Clienti va respecta acesti Termeni si Conditii.
3. Acesti Termeni si Conditii fac parte integranta din acordurile de furnizare a serviciilor electronice executate intre NOVASERVIS FERRO GROUP SRL si Clientii sai.
4. Oricine poate citi acesti Termeni si Conditii inainte de a incepe utilizarea Serviciilor pe Website.
5. Începerea utilizarii serviciului dat echivaleaza cu executarea unui acord cu NOVASERVIS FERRO GROUP SRL cu privire la serviciul respectiv.

§ 7.

1. Informatiile comerciale se considera solicitate in cazul in care Clientul a fost de acord sa primeasca astfel de informatii prin abonarea la Newsletter pe Site-ul web si prin furnizarea
unei adrese de e-mail in acest scop.
2 NOVASERVIS FERRO GROUP SRL va colecta de la clientii sai consimtamantul lor de a primi informatii comerciale prin e-mail.
3. Adresa de e-mail furnizata de Client va fi utilizata exclusiv pentru a-i furniza informatiile solicitate.
4. NOVASERVIS FERRO GROUP SRL nu va trimite continut ilegal.

 

CAPITOLUL 4
Protectia datelor cu caracter personal

§ 8.

1. În functie de consimtamantul exprimat de clientii respectivi, prelucrarea datelor cu caracter personal ale Clientilor care sunt persoane fizice poate viza urmatoarele tipuri de
date (aceasta lista se poate modifica in functie de tipul serviciului furnizat):

a) adrese de e-mail,
b) datele furnizate in scopuri de marketing,
c) datele necesare pentru indeplinirea obligatiilor care decurg din garantia sau obligatia legala.

2. Operatorul datelor cu caracter personal ale Clientului este NOVASERVIS FERRO GROUP SRL Operatorul a numit un responsabil cu protectia datelor. Operatorul poate fi contactat prin e-mail. Clientul are dreptul de a depune o plangere cu privire la protectia datelor cu caracter personal in cazul in care considera ca prelucrarea datelor de catre NOVASERVIS FERRO GROUP SRL incalca Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor, “GDPR”).

3. NOVASERVIS FERRO GROUP SRL prelucreaza datele cu caracter personal ale Clientului care sunt necesare pentru stabilirea, modelarea continutului, modificarea sau rezilierea acordului relevant pentru furnizarea Serviciilor cu NOVASERVIS FERRO GROUP SRL, exclusiv pentru a efectua in mod corespunzator Serviciile mentionate in acesti Termeni si Conditii, utilizand in acest scop datele cu caracter personal necesare pentru efectuarea Serviciilor. Datele cucaracter personal ale Clientului sunt prelucrate in conformitate cu principiile de securitate  specificate in GDPR. Datele cu caracter personal vor fi prelucrate: pana la finalizarea furnizarii Serviciilor; in scopuri de arhivare – pentru perioada specificata in reglementarile legale relevante; in cazul Buletinului informativ – pana la retragerea consimtamantului pentru prelucrare sau pana la o obiectie cu privire la prelucrare.

4. În fiecare caz in parte, NOVASERVIS FERRO GROUP SRL specifica datele de care are nevoie pentru a furniza serviciul respectiv pe cale electronica.

5. În cazurile si pe principiile specificate in detaliu la articolele 15-22 din GDPR, NOVASERVIS FERRO GROUP SRL se asigura ca Clientii ale caror date cu caracter personal le-a prelucrat isi pot exercita drepturile in temeiul GDPR:

 • dreptul de a primi informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de catre NOVASERVIS FERRO GROUP SRL;
 • dreptul de a accesa datele lor cu caracter personal (sau o copie a acestora) si de a rectifica aceste date;
 • dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal din sistemele de evidenta ale NOVASERVIS FERRO GROUP SRL in cazul in care:
 • datele cu caracter personal ale Clientului nu mai sunt necesare scopurilor pentru care au fost colectate sau pentru care sunt prelucrate;
 • Clientul si-a retras consimtamantul pe care s-a bazat prelucrarea si nu exista nicio alta baza pentru prelucrare;
 • Clientul s-a opus prelucrarii si nu exista nici o alta baza pentru ca NOVASERVIS FERRO GROUP SRL sa prelucreze datele sau Clientul s-a opus prelucrarii in
 • scopuri demarketing;
 • datele cu caracter personal au fost prelucrate in discordanta cu reglementarile legale;
 • datele cu caracter personal trebuie sterse pentru a se conforma obligatiei legale specificate in reglementarile legale ale UE sau in reglementarile legale din Romania;

Cu toate acestea, dreptul Clientului de a solicita stergerea datelor cu caracter personal nu poate fi exercitat in masura in care NOVASERVIS FERRO GROUP SRL trebuie sa continue prelucrarea acestor date pentru a respecta o obligatie legala sau daca prelucrarea continua este necesara pentru a stabili, exercita sau apara pretentiile legale ale NOVASERVIS FERRO GROUP SRL.

 • dreptul de a restrictiona prelucrarea, adica dreptul la suspendarea prelucrarii pana la clarificarea cererii Clientului catre FERRO S.A.; in cazul in care prelucrarea este
  restrictionata, NOVASERVIS FERRO GROUP SRL poate prelucra datele cu caracter personal exclusiv cu consimtamantul Clientului (acest lucru nu se aplica posibilitatii de pastrare si prelucrare a datelor in scopul stabilirii, exercitarii si apararii revendicarilor legale ale NOVASERVIS FERRO GROUP SRL);
 • dreptul de a se opune prelucrarii in scopuri de comercializare; in cazul in care se formuleaza o obiectie, NOVASERVIS FERRO GROUP SRL nu va mai putea prelucra datele Clientului in aceste scopuri.

Clientul poate exercita drepturile de mai sus prin:

 • trimiterea unei cereri scrise pe adresa str. Campina nr.47, loc. Cluj-Napoca sau prin email catre info@f-design.ro;
 • la +40 264522524.

În cazul in care NOVASERVIS FERRO GROUP SRL are indoieli rezonabile cu privire la identitatea Clientului care face solicitarea, acesta poate solicita informatii suplimentare necesare pentru a confirma identitatea Clientului.
În cazul in care in baza de procesare este acordul Clientului, Clientul va avea dreptul de a retrage consimtamantul in orice moment; cu toate acestea, retragerea consimtamantului nu afecteaza legalitatea prelucrarii pe baza acestui consimtamant inainte de retragerea acestuia. Consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal poate fi retras:

 • prin trimiterea unui e-mail la info@f-design.ro;
 • prin debifarea casetei relevante dupa conectarea la contul Clientului;
 • prin trimiterea unei scrisori prin posta la: str. Campina nr. 47, Cluj-Napoca

Retragerea consimtamantului are ca rezultat neavizarea Serviciilor.

6. Utilizarea cookie-urilor nu permite descarcarea de date personale sau de adresa ale utilizatorului sau orice informatii confidentiale de pe computerul sau. Putem sa folosim module cookie in unele portiuni din site-ul nostru web. Un modul cookie este un mic fisier text trimis de pe un site web si stocat local pe hard discul vizitatorului. Nu folosim niciodata module cookie pentru a stoca informatii personale despre dvs. Le folosim in mod exclusiv pentru a simplifica navigarea dvs. si pentru a identifica numarul de utilizatori pe site-ul nostru. Aceste date tehnice de acces nu pot identifica o anumita persoana, si acest lucru inseamna ca fiecare utilizator ramane anonim. Datele personale care ies din acest cadru, cum ar fi numele, adresa, numarul de telefon sau adresa de e-mail, nu sunt inregistrate daca nu le oferiti in mod voluntar. Fiecare vizita pe site-ul FERRO este inregistrata automat, caz in care se inregistreaza adresa IP sau numele domeniului utilizatorului, precum si numele paginii vizitate. O adresa IP este un numar alocat computerului dvs. pentru a accesa internetul. Fiecare computer este identificat pe internet prin intermediul unei adrese IP; acest lucru permite computerului si serverelor sa se recunoasca intre ele in retea si sa comunice intre ele. Novaservis Ferro Group solicita aceste informatii pentru a intelege, prin metode statistice, cum utilizeaza vizitatorii aceste pagini. Acest lucru permite ca oferta sa fie imbunatatita permanent. (A sevedea art. 7. Google Analytics).Daca doriti sa fiti informati despre utilizarea modulelor cookie de catre browserul dvs.,activati setarile corespunzatoare ale browserului. Cu toate acestea, puteti, de asemenea, seta browserul sa nu mai primeasca module cookie. Trebuie sa subliniem, totusi, ca e posibil sa nu puteti utiliza toate functiile site-ului web in acest caz.

7. Acest site web utilizeaza Google Analytics, un serviciu de analiza web oferit de Google, Inc.(„Google”). Google Analytics utilizeaza module cookie, care sunt fisiere text localizate in computerul dvs., pentru a ajuta site-ul web sa analizeze modul in care utilizatorii folosesc acest site. Informatiile generate de modulul cookie cu privire la utilizarea de catre dvs. a siteului web vor fi transmise la Google si stocate pe servere din Statele Unite. Daca anonimizarea IP este activata pe acest site web, adresa dvs. IP va fi prescurtata in zona statelor membre ale Uniunii Europene sau in alte parti ale Acordului privind Spatiul Economic European. Doar in cazuri exceptionale adresa IP completa va fi mai intai transferata pe serverul Google din SUA si prescurtata acolo. Google va utiliza aceste informatii in numele operatorului acestui site web pentru a evalua utilizarea site-ului web de catre dvs., intocmind rapoarte privind activitatea de pe site pentru operatorii site-ului si furnizandu-le alte servicii legate de activitatea de pe site-ul web si utilizarea internetului. Adresa IP comunicata de browserul dvs. pentru Google Analytics nu va fi asociata cu alte date detinute de Google. Puteti refuza utilizarea modulelor cookie selectand setarile corespunzatoare din browserul dvs., insa retineti ca daca faceti acest lucru, este posibil sa nu mai puteti beneficia de functionalitatea completa a acestui site web. De asemenea, puteti renunta la optiunea de urmarire de catre Google Analytics pe viitor, descarcand si instaland Frogramul de completare pentru browser de renuntare la optiunea Google Analytics pentru browserul dvs. web actual: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

8. Oferta noastra poate cuprinde link-uri catre site-uri web ale unor terti; nu avem nicio influenta asupra continutului acestora. Prin urmare, nu putem accepta nicio raspundere pentru acest continut extern. Organizatia care ofera sau opereaza paginile catre care trimitem link-urile este responsabila pentru continutul acestora. Paginile catre care trimitem link-urile au fost verificate sa nu existe potentiale incalcari legale in momentul crearii linkurilor. În acel moment nu s-a depistat niciun continut ilegal. Cu toate acestea, nu este rezonabil sa se astepte monitorizarea permanenta a continutului paginilor catre care trimit link-urile, fara indicatii clare privind incalcarea legii. În cazul in care sunt depistate incalcari ale legii, aceste link-uri vor fi sterse imediat.

9. NOVASERVIS FERRO GROUP SRL utilizeaza masuri tehnice si organizationale de securitate pentru a va proteja datele pe care le gestionam impotriva manipularii aleatorii sau deliberate, pierderii, distrugerii sau accesarii lor de catre persoane neautorizate. Masurile noastre de securitate sunt imbunatatite in permanenta tinand seama de evolutiile tehnologice.

 

CAPITOLUL 5
Utilizarea Serviciilor

§ 9

1. Site-ul este disponibil pentru Clienti 24/7. NOVASERVIS FERRO GROUP SRL isi rezerva dreptul de a suspenda disponibilitatea pe Site din cauza necesitatii de a efectua intretinerea periodica.
2. Fusul orar adecvat pentru site-ul web este adecvat pentru Romania.
3. Clientul trebuie sa verifice in mod regulat corectitudinea executarii instructiunilor sale si daca constata nereguli, el sau ea trebuie sa contacteze NOVASERVIS FERRO GROUP SRL in conformitate cu § 12.

§ 10.

1. Clientul trebuie sa respecte interdictia de a abuza de masurile de comunicare electronica si de a incarca urmatorul continut in sistemele TIC ale NOVASERVIS FERRO GROUP SRL:

a) continut care perturba sau supraincarca sistemele TIC ale NOVASERVIS FERRO GROUP SRL sau ale altor entitati care participa direct sau indirect la furnizarea de servicii electronice;
b) continut care incalca drepturile tertilor sau normele sociale general acceptate sau care este in discordanta cu reglementarile legale general aplicabile.

2. NOVASERVIS FERRO GROUP SRL nu controleaza mediul de calculator al Clientului, dar recomanda Clientului sa se asigure, inainte de utilizarea Site-ului web, ca mediul sau IT este sigur si respecta cerintele relevante. NOVASERVIS FERRO GROUP SRL nu va fi raspunzatoare pentru consecintele nerespectarii recomandarilor de mai sus.

3. NOVASERVIS FERRO GROUP SRL recomanda, de asemenea, utilizarea software-ului antivirus. NOVASERVIS FERRO GROUP SRL nu va fi raspunzator pentru nicio actionare a programelor distructive (virusilor) in infrastructura IT a Clientului.

4. În cazuri speciale care afecteaza securitatea sau stabilitatea sistemului sau TIC, NOVASERVIS FERRO GROUP SRL are dreptul de a anula sau limita temporar furnizarea Serviciilor, fara notificare prealabila, si de a efectua lucrari destinate restabilirii securitatii sau stabilitatii sistemului TIC.

§ 11.

1. Clientul poate renunta la Servicii in orice moment prin intermediul instructiunilor relevante din sistem.
2. Politica de retragere este mentionata la § 11.1 si echivaleaza cu rezilierea acordului pentru furnizarea Serviciilor, dar nu si cu rezilierea altor acorduri.

 

CAPITOLUL 6
Procedura de depunere a plangerilor

§ 12.

1. Clientul poate face sesizari, comentarii si reclamatii legate de Servicii:
a) prin telefon la +40 264522524.
b) prin e-mail la info@f-design.ro.

2. Sesizarile, observatiile si plangerile ar trebui sa includa numele, prenumele si adresa exacta a expeditorului, precum si o descriere detaliata a plangerii si a motivului.
3. Sesizarile, comentariile si plangerile legate de furnizarea Serviciilor vor fi tratate cat mai curand posibil, iar raspunsurile vor fi transmise electronic, in scris sau prin telefon.

 

CAPITOLUL 7
Dreptul de proprietate

§ 13.

1.Continutul care include logo-uri, reprezentari stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text si/sau continut multimedia prezentate pe Site si nu numai sunt proprietatea exclusiva NOVASERVIS FERRO GROUP SRL fiindu-i rezervate toate drepturile obtinute in acest sens in mod direct sau indirect (prin acordul de utilizare a materialelor promotionale).
2.Clientului/ Utilizatorului nu ii este permisa copierea, distribuirea, publicarea, transferul catre terte parti, modificarea, alterarea, utilizarea, expunerea, includerea oricarui Continut in orice alt context decat cel original intentionat de NOVASERVIS FERRO GROUP SRL. Transferul, modificarea sau distributia materialelor realizate de NOVASERVIS FERRO GROUP SRL este posibila doar prin conventia scrisa si semnata a partilor implicate.

 

CAPITOLUL 8
Dispozitii finale

§ 14.

1. NOVASERVIS FERRO GROUP SRL isi rezerva dreptul de a modifica acesti Termeni si Conditii din motive importante. Acestea includ:

 • introducerea de noi reglementari legale si abrogarea reglementarilor legale existente;
 • adaptarea la modificarile necesare ale sistemului TIC existent al NOVASERVIS FERRO GROUP SRL;
 • modificari ale ofertei NOVASERVIS FERRO GROUP SRL

2. În cazul modificarii acestor Termeni si Conditii, NOVASERVIS FERRO GROUP SRL va notifica toti Clientii sai cu privire la modificari prin intermediul mesajului relevant publicat pe Site-ul web.
3. Acesti Termeni si Conditii sunt disponibili pe Website.

§ 15.

1. NOVASERVIS FERRO GROUP SRL nu este responsabila pentru intreruperile in furnizarea Serviciilor cauzate de defectiuni sau functionarea defectuoasa a sistemelor TIC in afara NOVASERVIS FERRO GROUP SRL.

2. NOVASERVIS FERRO GROUP SRL nu va fi raspunzator pentru indisponibilitatea Serviciilor cauzate de inregistrarea incorecta a Clientului.

3. Orice litigiu intre Client si NOVASERVIS FERRO GROUP SRL cu privire la furnizarea Serviciilor prin intermediul Website-ului vor fi solutionate de catre instantele competente asupra sediului social al NOVASERVIS FERRO GROUP SRL. În cazul clientilor care suntconsumatori, instanta competenta se stabileste in conformitate cu Codul romanesc de procedura civila sau cu alte reglementari legale general aplicabile.

4. Aspectele care nu sunt reglementate in acesti Termeni si Conditii vor fi reglementate de dispozitiile Legii romanesti privind furnizarea de servicii electronice, privind drepturile de autor si drepturile conexe, precum si ale Codului civil romanesc.